Rolig. Fokusert. Bra nok.

Program av lege Michael de Vibe (PhD) og Psykolog Even Halland

Prøv for 4,- kr først mnd.

Ingen bindingstid. Si opp når du vil.

Rolig. Fokusert. Bra nok.

Progam av lege Michael de Vibe (PhD) og Psykolog Even Halland

Ingen bindingstid. Si opp når du vil.

Jeg har fått en fantastisk indre ro.

Deltager på kurs hos lege Michael de Vibe

Nærværstrening

  • Mindre negativt stress.
  • Mer robust og løsningsorientert i møte med livets utfordringer.
  • Du blir ikke så lett revet med av vanskelige tanker og følelser.
  • Mer vennlighet og askepterende holdning ovenfor deg selv.
  • Økt velvære og livsglede.
  • Mindre selvkritikk og selvplaging.

Nærværstrening handler om iboende evner til å fremme egen livskvalitet. Du har ressursene og får hjelp til å utvikle dem.

Nærværstrening i media

Medisinstudenter mestret stress bedre med nærværstrening

De som hadde tatt kurs i nærværstrening tar kontakt med pusten når de merker at de er stresset eller ikke helt på plass.

Ny, norsk studie: Mindfulness virker!

Nærværstrening handler om iboende evner til å fremme egen livskvalitet. Du har ressursene og får hjelp til å utvikle dem.

Kurs i stressmeistring ved hjelp av mindfulness gjev betre psykisk helse.

 Oversikta viser tydeleg effekt på livskvalitet og mål for personleg utvikling

Program tilpasset din travle hverdag

Basert på 40 års erfaring og nyere forskning har vi laget et program som du har tilgang til når som helst og hvor som helst på din PC, mac, mobiltelefon eller nettbrett. 

Inkludert i ditt medlemskap

Online kurs

Øvelsene er designet for å styrke konsentrasjon, gjøre det lettere å håndtere vanskelige følelser og reduserer stress, grubling og angst.

Medlemspodcast

Hver uke har lege Michael og Psykolog Even samtaler rundt utforedrende emosjonelle tema, og besvarer spørsmål sendt inn av våre medlemmer.

Videosamtaler

Hver uke kan du delta på "live" undervisning med lege Michael og psykolog Even. Her får du guiding i mentale og fysiske øvelser, og svar på dine spørsmål.

Flere kurs i ditt medlemskap

I denne modulen lærer du øvelser som styrker evnen fokus og konsentrasjon, slik at du etter hvert har mer kontroll over ditt eget sinn.

Nærværstrening har vist seg å styrke selvmedfølelse. Dette innebærer en vennlig og aksepterende innstilling til oss selv når vi har det vanskelig.

Det finnes ingen mennesker som er fri for ubehag og smerter. Denne modulen gjennomgår 4 strategier for å håndtere smertene.

Hva sier våre medlemmer?

Dette programmet er noe av det lureste jeg har deltatt i. Jeg har lært å godta meg selv slik jeg er.  

Medlem av nærvær.no 

Øvelsene hjelper meg å håndtere min hverdag og jeg er blitt betydelig mer snill og omsorgsfull med meg selv.

Medlem av nærvær.no 

Jeg ser at jeg har ressurser i meg selv til å få et bedre liv med meg selv og i relasjon med andre.

Medlem av nærvær.no 

 Jeg beholder roen bedre og har mindre katastrofetanker. Kursholdernes klokskap og vennlighet er sterkt motiverende.

Medlem av nærvær.no 

Kjenner at jeg har fått mer ro og er mer nærværende. Er vennligere mot meg selv, og kjenner at det smitter over til mine omgivelser

Medlem av nærvær.no 

Jeg er så takknemlig for nærværsopplegget. Øvelsene, sammen med flotte podcasts og webinarer å lytte til, har hjulpet masse. Søvnen er tilbake, frykten har sluppet taket. 

Medlem av nærvær.no  

Jeg har hatt en noe ekstrem livssituasjon med utfordringer de siste 6 mndr, og vurderer min deltakelse som en viktig årsak til at jeg har klart meg bra gjennom denne fasen i livet.

Medlem av nærvær.no  

Nærværstrening er et helsefremmende tilbud som kan styrke evnen til selvregulering 

Kurset er ikke psykologisk eller medisinsk behandling Du får ikke personlig medisinsk eller psykologisk oppfølging av lege eller psykolog. Veiledning og råd er knyttet til nærværstrening, ikke til behandling av psykiske lidelser elle andre sykdomstilstander. Programmet må ikke brukes istedet for kontakt med, undersøkelse eller behandling av lege eller psykolog.

Dine veiledere

Michael de Vibe er utdannet lege og har en PhD fra det medisinske fakultet ved UiO. De siste 30 år har han undervist og veiledet pasienter, helsepersonell og studenter i oppmerksomt nærvær. Michael tok i 2014 doktorgrad ved det medisinske fakultet (UiO) med nærværstrening som tema.  

Even Halland er psykolog, forfatter og forsker. Han har i flere år holdt kurs i mindfulness-baserte tilnærminger for studenter, ledere, samt personer med muskel- og skjelettplager, søvnvansker, utmattelse, angstplager og stressplager 

Meld deg på programmet 

med lege Michael de Vibe (PhD) og Psykolog Even Halland

Ingen bindingstid. Si opp når du vil.

E-post: kontakt@finnro.no